Rolnik na kwarantannie: jechać na pole, czy nie?
r e k l a m a
Partnerzy portalu
WAŻNE
Jak rozwiązać umowę dzierżawy obwodu łowieckiego?Już dłużej nie wytrzymam z arogancją myśliwych z naszego koła łowieckiego. Zamiast współpracy i dbałości o odstrzał zwierzyny, myśliwi urządzają sobie podchody na moich polach i libacje. A stada jeleni i tabuny dzików tratują moją pszenicę i rzepak. Jak doprowadzić do rozwiązania koła łowieckiego – pyta redakcję Agrarlex rolnik spod Raciborza.

Rolnik na kwarantannie: jechać na pole, czy nie?

13.01.2021autor: Wojciech Lignowski

Czy rolnik na kwarantannie może wykonywać prace polowe? Nawet, jeśli jego pola nie stykają się bezpośrednio z siedliskiem i trzeba do nich dojechać drogą publiczną? Oto pytanie do redakcji Agrarlex od rolnika spod Gołańczy.

Z artykułu dowiesz się

 • Jakie zasady obowiązują rolnika i jego domowników na kwarantannie?
 • Czy rolnik skazany jest na pozostawanie tylko w obrębie siedliska?
 • Czy w kwarantannie może wykonywać prace polowe?
Kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu mogą podlegać osoby, które były narażone na chorobę zakaźną lub pozostawały w styczności ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego, a nie wykazują objawów chorobowych. 
O obowiązku poddania się kwarantannie decyduje Państwowa Inspekcja Sanitarna (sanepid) na okres nie dłuższy niż 21 dni, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności. Sama kwarantanna może być zastosowania wobec tej samej osoby więcej niż jednokrotnie, tak długo aż nie zostanie stwierdzony brak zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 

Zostań w domu czy w traktorze?

Zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny, chyba że organ inspekcji sanitarnej postanowi inaczej. Należy pamiętać również, że jeżeli nie ma decyzji Inspekcji, o kwarantannie może zdecydować lekarz w trybie przewidzianym w art. 35 powyższej ustawy. 
Szczegółowe warunki odbywania kwarantanny reguluje rozporządzenie Rady Ministrów  Zgodnie z nim:
 • osoba poddana obowiązkowi kwarantanny odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi;
 • skierowany na kwarantannę informuje sanepid o tych osobach;
 • tym samym osoba poddana kwarantannie podlega jej wraz z domownikami oraz osobami razem z nią gospodarującymi;
 • kwarantanna odbywana w miejscu zamieszkania – w przypadku rolnika będzie miała miejsce najczęściej obrębie jego siedliska;
 • osoby objęte kwarantanną mają prawo do poruszania się po tym terenie, w tym w szczególności możliwość dalszego prowadzenia działalności rolniczej;
 • możliwe zatem pozostaje zajmowanie się takimi pracami jak opieka nad inwentarzem żywym;
 • podobnie rzecz się przedstawia z prowadzeniem prac polowych na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego osoby poddanej kwarantannie, o ile stan zdrowia mu na to pozwala i nie musi się on w związku z tym nigdzie przemieszczać poza teren tego gospodarstwa. 

Co z dojazdem do dalej położonych gruntów?

r e k l a m a
Co z tymi gruntami, do których trzeba dojechać opuszczając teren swojego gospodarstwa? Nie ma na to wprost odpowiedzi. Wykładnia przepisów skłania do przyjęcia, że w takiej sytuacji osoba poddana kwarantannie nie powinna opuszczać terenu swojego gospodarstwa. 
Rolnik na kwarantannie, który wyjedzie na drogi publiczne, narazi się na karę. 
Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi grzywna w wysokości 30 tys. zł. 

Każdy przypadek jest i będzie rozpatrywany indywidualnie i wiele zależy od konkretnych okoliczności faktycznych jemu towarzyszących. 
Pewnym rozwiązaniem może okazać zwrócenie się do sanepidu, by w orzeczeniu o obowiązku poddania się kwarantannie pozwolił on rolnikowi na dojazd (np. najkrótszą drogą bez prawa kontaktu z osobami trzecimi) do jego pól wyłącznie w celu prowadzenia na nim zabiegów agrotechnicznych. 
Podstawą prawną takiego żądania może okazać się art. 34 ust. 4 pkt 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zgodnie z którym zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny chyba, że odpowiednio dana osoba wymaga hospitalizacji albo organ inspekcji sanitarnej postanowi inaczej. 

Wojciech Lignowski
Radca prawny
Wielkopolska Izba Rolnicza 
Stan na dzień 16.11.2020 r.


Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 października  2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
autor Wojciech Lignowski

Wojciech Lignowski

Wojciech Lignowski, radca prawny Wielkopolskiej Izby Rolniczej

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Prawo łowieckie

Koło łowieckie: rozwiązać natychmiast!

Jaka jest możliwość rozwiązania danego koła łowieckiego? Takie pytania docierają do redakcji Agrarlex od rolników, nie zadowolonych z prawidłowej realizacji gospodarki łowieckiej przez swe lokalne koła.

czytaj więcej

Rolnik broniąc gospodarstwa zabił wilka gołymi rękami! [FILM]

W jednym z gospodarstw w Rosji rozegrały się dramatyczne sceny. Wilk najpierw rozszarpał dwa psy i zaatakował konia, a później rzucił się na rolnika. Ten postanowił z nim walczyć i gołymi rękoma zabił bestię.

czytaj więcej

Rolnik uszkodził ciągnikiem gazociąg. Konieczna była ewakuacja

Chciał dobrze, a skończyło się… na ewakuacji mieszkańców okolicznej posesji. Interweniować musiała straż, policja oraz pogotowie gazowe. Szczęśliwie nikomu nic się nie stało.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.agrarlex.pl jest zabronione.