Inflacja w Polsce: co przyniesie 2021 rok?
r e k l a m a
Partnerzy portalu
WAŻNE
Spadek dla małoletniego: od kiedy dziecko może zarządzać majątkiem?Nasza 16-letnia córka w testamencie po dziadku otrzymała mieszkanie w centrum Poznania. Po wspólnych rozmowach, postanowiliśmy sprzedać mieszkanie i kupić dom na wsi. Mamy pytanie do redakcji Agrarlex: czy możemy zatem dokonać sprzedaży mieszkania, a następnie kupna domu? 

Inflacja w Polsce: co przyniesie 2021 rok?

12.01.2021autor: dr Piotr Łuczak

Już niedługo poznamy komunikat Rady Polityki Pieniężnej, który przełoży się na podaż pieniądza w Polsce. Mimo to ostatnie wahania kursowe złotego zależą od uwarunkowań gospodarczych, na które nie mamy większego wpływu.

Z artykułu dowiesz się

  • Jakie działania podejmuje Narodowy Bank Polski na rynku kursowym?
  • Jakie dane wstępne przedstawił już Główny Urząd Statystyczny?
  • Jaka będzie inflacja w Polsce w 2021?
Jutro w środę odbędzie się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Najprawdopodobniej nie przyniesie ono zmian w polityce monetarnej i stopa referencyjna dla złotego zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie (0,10%). 
W ubiegłym tygodniu kurs EUR/PLN spadł do 4,5100, co oznaczało umocnienie złotego o 0,6%. Przez cały ubiegły tydzień kurs EUR/PLN kształtował się w trendzie spadkowym. 

NBP zbija kurs złotego

Od grudnia 2020 r. NBP interweniuje na rynku walutowym w celu osłabienia złotego i wzmocnienia wpływu rozluźnienia polityki pieniężnej przez RPP na polską gospodarkę. 
Eksperci uzależniają dalszą obniżkę stóp procentowych w I kwartale br. od dalszego pogorszenia się perspektyw gospodarczych, ze względu na ewentualną trzecią falę pandemii, które znalazłoby odzwierciedlenie w marcowej projekcji makroekonomicznej NBP. 
W środę poznamy też dane nt. polskiego bilansu płatniczego w listopadzie 2020 r. Specjaliści Credit Agricole oczekują zmniejszenia salda na rachunku obrotów bieżących do 2154 mln EUR, wobec 2241 mln EUR w październiku ub. r., będącego wynikiem przede wszystkim niższego salda obrotów towarowych. Finansiści prognozują, że dynamika polskiego eksportu zwiększyła się w listopadzie do 6,2% r/r, wobec 3,7% w październiku 2020 r., a dynamika importu wzrosła do 3,7% wobec –3,5%. 
Natomiast w piątek 15.01. opublikowane zostaną finalne dane o grudniowej inflacji w Polsce. Zgodnie ze wstępnym szacunkiem inflacja w Polsce obniżyła się w grudniu do 2,3% r/r, wobec 3,0% w listopadzie 2020.
GUS opublikował już częściowe dane nt. struktury inflacji zawierające informacje o tempie wzrostu cen w kategoriach „żywność i napoje bezalkoholowe”, „nośniki energii” oraz „paliwa”. 
W kierunku spadku inflacji oddziaływała niższa dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych (0,7% r/r w grudniu wobec 2,0% w listopadzie 2020) oraz nośników energii (4,6% wobec 4,7%), podczas gdy przeciwny wpływ miała wyższa dynamika cen paliw (-8,4% wobec -9,2%). 
Określenie dokładnych przyczyn wyraźnie niższej od naszych oczekiwań inflacji będzie możliwe dopiero wraz z publikacją szczegółowej struktury danych przewidzianą na 15 stycznia. 
Zgodnie ze wstępnym szacunkiem inflacja w strefie euro wg prognozy dla 2021 r. wzrośnie do 1,0%. Niska oczekiwana inflacja w strefie euro będzie czynnikiem ograniczającym presję inflacyjną w Polsce w 2021 r. 
Opr. pł na podstawie informacji Credit Agricole Bank Polska

Fot. Pixabay
autor dr Piotr Łuczak

dr Piotr Łuczak

Redaktor naczelny Agrarlex. Ekonomista. Wcześniej pełnił funkcje red. naczelnego w Profi Technika oraz w Tygodniku Rolniczym (obecnie Tygodnik Poradnik Rolniczy), był też z-cą red. nacz. top agrar Polska.

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Gospodarka: powróciły zakłócenia w łańcuchach dostaw

Nadal kryzys spowodowany przez pandemię odbija się w gospodarce krajowej. Na szczególną uwagę zasługuje odnotowane w listopadzie 2020 znaczące wydłużenie czasu dostaw. Była to kontynuacja zjawiska obserwowanego już w październiku, choć w listopadzie miało ono większą skalę. 

czytaj więcej
Finanse

Santander Leasing z ofertą finansowania fabrycznego Pronar

Od stycznia br. rolnicy zainteresowani zakupem maszyn firmy Pronar, mogą skorzystać z programu finansowania fabrycznego oferowanego przez Santander Leasing.

czytaj więcej
Finanse

Kredyt dedykowany emerytom u listonosza

Bank Pocztowy wprowadził nową ofertę promocyjną - kredyt dedykowany emerytom. Kredyt przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, których jedynym źródłem dochodu jest emerytura. 

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a