Rewolta w USA: co z kursem dolara?
r e k l a m a
Partnerzy portalu
WAŻNE
Spadek dla małoletniego: od kiedy dziecko może zarządzać majątkiem?Nasza 16-letnia córka w testamencie po dziadku otrzymała mieszkanie w centrum Poznania. Po wspólnych rozmowach, postanowiliśmy sprzedać mieszkanie i kupić dom na wsi. Mamy pytanie do redakcji Agrarlex: czy możemy zatem dokonać sprzedaży mieszkania, a następnie kupna domu? 

Rewolta w USA: co z kursem dolara?

11.01.2021autor: dr Piotr Łuczak

Czy szturm zwolenników Donalda Trumpa na Kapitol w Waszyngtonie będzie mieć przełożenie na kursy dolara i euro? W Agrarlex czytaj najnowsze opracowanie specjalistów Credit Agricole.

Z artykułu dowiesz się

 • Jaki jest wpływ zmian politycznych USA na kurs dolara?
 • Jak prezentują się wskaźniki gospodarcze Stanów Zjednoczonych z końca 2020 r.?
 • Jaka jest kondycja gospodarki Niemiec?
Stany Zjednoczone są na tyle dużym rynkiem towarowym i finansowym, że sytuacja na nim rzutuje na globalną gospodarkę. Okazuje się jednak, że ubiegłotygodniowe zamieszki na Kapitolu – wywołane przez zwolenników ustępującego prezydenta Trumpa – nie miały istotnego wpływu na rynki finansowe – oceniają ekonomiści Credit Agricole Bank Polska.

Osłabienie dolara?

Zgodnie z wynikami drugiej tury wyborów do Senatu w USA po 50 miejsc w izbie wyższej mają zarówno Demokraci, jak i Republikanie. Tym samym Demokraci – i prezydent elekt Joe Biden – uzyskali przewagę w Senacie, gdyż w warunkach remisu w głosowaniu głos rozstrzygający będzie miała wiceprezydent elekt USA K. Harris. 
Prawdopodobnie kontrola Demokratów nad dwiema izbami Kongresu będzie pozytywna dla krótkookresowych perspektyw ożywienia gospodarczego w USA. W konsekwencji w reakcji na wyniki wyborów doszło do wzrostu zainteresowania ryzykownymi aktywami, co sprzyja dalszemu osłabieniu dolara. Jednocześnie oczekiwana przez inwestorów większa skala pobudzenia fiskalnego jest pozytywna dla rentowności amerykańskich obligacji, ponieważ łagodniejsza polityka podatkowa zmniejsza potrzebę silniejszego rozluźniania polityki pieniężnej. 

Dane z gospodarki USA

r e k l a m a
W ubiegłym tygodniu opublikowano istotne dane z amerykańskiej gospodarki. 
 • Liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych zmniejszyła się do 787 tys. wobec 790 tys. dwa tygodnie temu, co było lekko poniżej oczekiwań rynku (800 tys.). Obniżyła się również liczba kontynuowanych wniosków (z 5,2 mln do 5,1 mln), co w znacznym stopniu wynikało jednak z utraty prawa do zasiłku przez osoby długotrwale bezrobotne. 
 • Zatrudnienie poza rolnictwem obniżyło się w grudniu 2020 r. o 140 tys., wobec wzrostu o 336 tys. w listopadzie (rewizja w górę z 245 tys.). Najsilniej zatrudnienie spadło w turystyce i rekreacji (–498 tys.), co wskazuje na wpływ drugiej fali pandemii na amerykański rynek pracy. Jest to dział charakteryzujący się relatywnie niskimi wynagrodzeniami. Warto przy tym zauważyć, że poza turystyką i rekreacją pozostałe działy pozostają relatywnie odporne na drugą falę zachorowań. 
 • Stopa bezrobocia nie zmieniła się w grudniu w porównaniu do listopada i wyniosła 6,7%, podobnie jak współczynnik aktywności zawodowej, który wyniósł 61,5%. Grudniowe dane o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA, w połączeniu z danymi o liczbie wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wskazują, że druga fala pandemii wyraźnie wyhamowała poprawę sytuacji na amerykańskim rynku pracy, który nadal znajduje się daleko od poziomu równowagi. 
 • Szacuje się, że PKB w USA zmniejszy się w 2020 r. o 3,6% wobec wzrostu o 2,3% w 2019 r., a w 2021 r. zwiększy się o 3,1%. 

Polska a gospodarka Niemiec

Dla Polski ważna jest też kondycja gospodarcza Niemiec, który jest naszym eksportowym nr 1; za Odrę wysyłamy ponad 27% naszego eksportu.
Najnowsze dane mówią o tym, że niemiecka produkcja przemysłowa zwiększyła się w listopadzie o 0,9% w porównaniu do października 2020, wobec wzrostu o 3,4% w samym październiku.
Zmniejszenie dynamiki produkcji przemysłowej wynikało z niższej dynamiki produkcji we wszystkich jej kategoriach (przetwórstwie, energetyce i budownictwie). 
 • Nowe zamówienia w niemieckim przetwórstwie zwiększyły się w listopadzie o 2,3% m/m wobec wzrostu o 3,3% w październiku. Obniżenie tempa wzrostu zamówień wynikało z niższej dynamiki zarówno zamówień krajowych, jak i zagranicznych. Warto przy tym odnotować, że mimo spadku dynamiki zarówno zamówienia krajowe jak i zagraniczne zwiększyły się w ujęciu miesięcznym. Głównym źródłem wzrostu zamówień zagranicznych były wyższe zamówienia ze strefy euro, podczas gdy wzrost zamówień spoza obszaru wspólnej waluty był marginalny. 
 • Dane o zamówieniach wskazują, że niemieckie przetwórstwo w listopadzie pozostawało odporne na drugą falę pandemii, radząc sobie lepiej niż oczekiwał tego rynek. 
 • Zauważalny jest wzrost dynamiki eksportu i importu. Dane te mimo drugiej fali pandemii, ukształtowały się wyraźnie powyżej oczekiwań rynku (odpowiednio 0,8% i 0,4%). 
 • PKB naszego zachodniego sąsiada zmniejszy się w 2020 r. o 5,7% wobec wzrostu o 0,6% w 2019 r., a w 2021 r. zwiększy się o 2,5%. 
Opr. pł na podstawie informacji Credit Agricole Bank Polska


Fot. Pixabay
autor dr Piotr Łuczak

dr Piotr Łuczak

Redaktor naczelny Agrarlex. Ekonomista. Wcześniej pełnił funkcje red. naczelnego w Profi Technika oraz w Tygodniku Rolniczym (obecnie Tygodnik Poradnik Rolniczy), był też z-cą red. nacz. top agrar Polska.

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Dziedziczenie
WAŻNE

Spadek dla małoletniego: od kiedy dziecko może zarządzać majątkiem?

Nasza 16-letnia córka w testamencie po dziadku otrzymała mieszkanie w centrum Poznania. Po wspólnych rozmowach, postanowiliśmy sprzedać mieszkanie i kupić dom na wsi. Mamy pytanie do redakcji Agrarlex: czy możemy zatem dokonać sprzedaży mieszkania, a następnie kupna domu? 

czytaj więcej
Umowy

„Odlesienie” działki leśnej na cele rolnicze

Liczy się każdy kawałek ziemi, która może rodzić. Czy opłaca się przekształcić działkę leśną na pole uprawne? Jaki jest tego koszt – rolnicy pytają redakcję Agrarlex. 

czytaj więcej
Rolnik w spółce

Rolnik udziałowcem w spółce: płacić KRUS czy ZUS?

Czy rolnik może być udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Co z opodatkowaniem dochodów i ubezpieczeniem zdrowotnym i emerytalnym? Agrarlex radzi.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a