r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Gospodarstwo>Zmniejszenie gospodarstwa do 300 ha

Zmniejszenie gospodarstwa do 300 ha

Osobiste prowadzenia gospodarstwa a przetarg na grunty KOWR

Do podobnej kwestii odniósł się Sąd Najwyższy – Izba Cywilna w wyroku z 20 września 2018 r. (sygn. akt: IV CSK 455/17). Orzekł, że osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego oznacza, że osoba fizyczna pracuje w nim i podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie, którego łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha.

Od kiedy liczony jest pięcioletni termin prowadzenia gospodarstwa?

W rozpatrywanej sprawie rolnik tuż przed przetargiem dokonał darowizny na rzecz swojej żony, co doprowadziło do zmniejszenia powierzchni posiadanych nieruchomości rolnych poniżej 300 ha. Sąd uznał, iż dopiero od tego dnia rozpoczął się dla niego bieg pięcioletniego terminu prowadzenia gospodarstwa rolnego nieprzekraczającego 300 ha.

Inne warianty nie wchodził w grę i byłby sprzeczne z ustawą

Przyjęcie odmiennego zapatrywania prowadziłoby bowiem do niedającego się zaakceptować – z punktu widzenia celów ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego – wniosku, że możliwe jest pomniejszenie wielkości rodzinnego gospodarstwa po to, aby następnie powiększyć je na preferencyjnych zasadach.

prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń
Artykuł ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym.

fot. Pixabay