Sok owocowy z gospodarstwa: czy tylko dla gości agroturystyki?
r e k l a m a
Partnerzy portalu
WAŻNE
Jak rozwiązać umowę dzierżawy obwodu łowieckiego?Już dłużej nie wytrzymam z arogancją myśliwych z naszego koła łowieckiego. Zamiast współpracy i dbałości o odstrzał zwierzyny, myśliwi urządzają sobie podchody na moich polach i libacje. A stada jeleni i tabuny dzików tratują moją pszenicę i rzepak. Jak doprowadzić do rozwiązania koła łowieckiego – pyta redakcję Agrarlex rolnik spod Raciborza.

Sok owocowy z gospodarstwa: czy tylko dla gości agroturystyki?

24.02.2021autor: Wojciech Lignowski

Prowadzimy gospodarstwo agroturystyczne i posiadamy sad. Moglibyśmy produkować naturalne soki. Czy produkcja taka jest nieograniczona pod względem ilościowym? Co z podatkiem? Jakie muszę posiadać dokumenty? – pyta Agrarlex rolnik z Wielkopolski?

Z artykułu dowiesz się

 • Jakie przepisy regulują produkcję żywności w gospodarstwie?
 • Czy możesz produkować sok własnych owoców w agroturystyce?
 • Jak go możesz wprowadzać do obrotu i na jaką skalę?
Prowadzenie działalności w zakresie produkcji soków podlega pod kilka przepisów. Zobaczmy, co mówią one o użyciu produktów pochodzenia rolniczego.

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia ustanawia szereg rygorów związanych z produkcją i wprowadzaniem żywności do obrotu. 
Przepis przewiduje pewne odstępstwa od przyjętych zasad dla podmiotów wprowadzających do sprzedaży produkty spożywcze oznaczonych pojęciem „surowce”. To produkty produkcji pierwotnej (art. 3).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych – dostawy bezpośrednie mogą obejmować produkty produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego, takie jak: 
 • zboża, owoce, warzywa, 
 • zioła, grzyby uprawne, pochodzące wyłącznie z własnych upraw lub hodowli producentów produkcji pierwotnej, niestanowiących działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
 • pozostałe surowce pochodzące z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego (par. 2 ust. 1),
 • środki spożywcze pochodzące z produktów lub surowców, o których mowa wyżej w postaci kiszonej lub suszonej (ust. 2).
Uwaga – co ważne: dostawy bezpośrednie nie mogą przekraczać:
 • wielkości plonów, w skali roku, poszczególnych surowców uzyskanych przez producentów produkcji pierwotnej z gospodarstw rolnych, których są oni właścicielami lub użytkownikami na podstawie innych niż własność tytułów prawnych użytkowania gruntów rolnych; 
 • ilości surowców pochodzących z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego osoby dostarczającej środki spożywcze w ramach dostaw bezpośrednich. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

r e k l a m a
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych (art. 2) też mówi o tym, że „surowiec” to produkt pierwotny, w tym produkty ziemi, pochodzące z hodowli, polowań i połowów. 

Co zatem z sokiem z własnych jabłek?

Sok z jabłek jest produktem przetworzonym, nie odpowiada ustawowej definicji surowca. Ma to znaczenie z uwagi na udogodnienia, jakie przysługują w zakresie handlu surowcami przez prowadzących gospodarstwa rolne. 
Wprowadzenie surowca do obrotu może się odbywać w ramach dostaw bezpośrednich, o których mowa (art. 68 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie i żywienia), który nakazuje, aby podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące działalność w ramach dostaw bezpośrednich przestrzegały zasad dobrej praktyki higienicznej. 

Bezpośrednimi dostawami są – dokonywane przez producenta – małe ilości surowców do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego. 
Dlatego odpowiadając na pytanie rolnika, nie ma możliwości skorzystania z preferencyjnych zasad dotyczącymi dostaw bezpośrednich w odniesieniu do handlu własnymi przetworami w postaci soku owocowego.
Mowa w tym miejscu jest oczywiście o warunkach produkcji i wprowadzeniu do obrotu soku owocowego POZA gospodarstwem agroturystycznym. 

Rozpoczęcie produkcji soków będzie więc podlegało wszelkim rygorom zastrzeżonym dla producentów żywności, o których szczegółowo informuje każda powiatowa placówka sanepidu.
Ale nic nie stoi na przeszkodzie, by takie soki serwować na miejscu, w agroturystyce, dla jej gości.

Wojciech Lignowski
Radca prawny
Wielkopolska Izba Rolnicza

Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych
 • Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych
 
autor Wojciech Lignowski

Wojciech Lignowski

Wojciech Lignowski, radca prawny Wielkopolskiej Izby Rolniczej

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Podatki w rolnictwie

Faktura VAT: co powinna posiadać?

Faktura stanowi dokument księgowy odzwierciedlający realizowane transakcje i umożliwiający właściwe ujęcie ich w księgach wystawcy i odbiorcy. Co trzeba wiedzieć o prawidłowym wystawianiu faktur?

czytaj więcej
Podatki w rolnictwie

Kasa fiskalna w rolnictwie: kiedy konieczna, a kiedy nie?

Każda osoba lub firma prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o ustawie o VAT – a za taką uznawana jest również działalność rolnicza – powinna ewidencjonować sprzedaż na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych na kasie fiskalnej.

czytaj więcej
Podatki w rolnictwie

Jaki podatek pojawi się przy umowie barterowej?

Rolnik kosi kombajnem zboże u sąsiada, sąsiad użycza przyczepy do rozrzutu obornika. Wszystko dobrze, gdy ma to miejsce na niewielką skalę. Przy szerszym zakresie usług umowa barterowa rodzi skutki podatkowe.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.agrarlex.pl jest zabronione.