Jak rozwiązać umowę dzierżawy obwodu łowieckiego?
r e k l a m a
Partnerzy portalu
WAŻNE
Jak rozwiązać umowę dzierżawy obwodu łowieckiego?Już dłużej nie wytrzymam z arogancją myśliwych z naszego koła łowieckiego. Zamiast współpracy i dbałości o odstrzał zwierzyny, myśliwi urządzają sobie podchody na moich polach i libacje. A stada jeleni i tabuny dzików tratują moją pszenicę i rzepak. Jak doprowadzić do rozwiązania koła łowieckiego – pyta redakcję Agrarlex rolnik spod Raciborza.

Jak rozwiązać umowę dzierżawy obwodu łowieckiego?

22.02.2021autor: Roman Włodarz

Już dłużej nie wytrzymam z arogancją myśliwych z naszego koła łowieckiego. Zamiast współpracy i dbałości o odstrzał zwierzyny, myśliwi urządzają sobie podchody na moich polach i libacje. A stada jeleni i tabuny dzików tratują moją pszenicę i rzepak. Jak doprowadzić do rozwiązania koła łowieckiego – pyta redakcję Agrarlex rolnik spod Raciborza.

Z artykułu dowiesz się

 • Jak rozwiązać umowę dzierżawy obwodu łowieckiego?
 • Kto może wypowiedzieć kołu umowę dzierżawy obwodu łowieckiego?
 • Jak doprowadzić do wypowiedzenia umowy dzierżawy obwodu?
 • Co może rolnik, co może lokalna izba rolnicza?
Rozwiązanie umowy dzierżawy obwodu łowieckiego - Umowa dzierżawy obwodu łowieckiego ulega rozwiązaniu w przypadku: 
 • wyłączenia obwodu łowieckiego z wydzierżawienia; 
 • rozwiązania koła łowieckiego; 
 • zgodnego oświadczenia stron. 
Wydzierżawiający – najczęściej starosta – może wypowiedzieć umowę dzierżawy koła bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Starosta działa


Warunki wypowiedzenia umowy dzierżawy koła przez starostę bez zachowania terminów wypowiedzenia: 
 • po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego albo na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego lub na wniosek właściwej izby rolniczej – w przypadku nieusprawiedliwionego niezrealizowania przez dzierżawcę obwodu łowieckiego rocznego planu łowieckiego na poziomie co najmniej 80% określonej w tym planie minimalnej liczby zwierzyny grubej do pozyskania, w każdym z trzech następujących po sobie łowieckich lat gospodarczych; 
 • na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego – w przypadku negatywnej oceny prowadzenia gospodarki łowieckiej przez dzierżawcę obwodu łowieckiego, wynikającej z postępowania kontrolnego przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki na podstawie statutu. 

Kto jest wydzierżawiającym obwód?

r e k l a m a
Wydzierżawiającymi obwód są starostowie dla obwodów polnych i dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – dla obwodów leśnych. 

To właśnie na podstawie art. 29a ust. 2a kilku starostów w ostatnich latach (np. w powiecie bialskim) próbowało z różnym skutkiem rozwiązania albo unieważnienia umowy dzierżawy obwodów łowieckich. Tylko pozornie sprawa jest prosta, o czym świadczą różne wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
Należy jednak wziąć pod uwagę „świeżość” tych przepisów – obowiązują od 1 kwietnia 2018 roku i nie ma zbyt wielu orzeczeń sądowych.
Z punktu widzenia poszkodowanych rolników zasadniczą kwestią jest skuteczność wniosku o wypowiedzenie dzierżawy obwodu łowieckiego, ale chyba jeszcze bardziej – następstwa prawne ewentualnego wypowiedzenia lub unieważnienia umowy. Ma to ścisły związek z mechanizmem rozwiązania koła łowieckiego. 
Roman Włodarz
Podstawa prawna:
 • Kodeks cywilny
 • Prawo łowieckie z 13 października 1995 r. 

Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej.

Do pobrania także formularze:
 1. Zgłoszenie szkody łowieckiej w uprawie
 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania
 3. Protokół oględzin odwołanie do nadleśniczego
 4. Protokół oględzin Skarb Państwa
 5. Protokół szacowania ostatecznego
 6. Protokół szacowania ostatecznego odwołanie do nadleśniczego
 7. Protokół szacowania ostatecznego Skarb Państwa
 8. Zgłoszenie daty zbioru plonach
 9. Zgłoszenie szkody w zebranych płodach
 10. Oświadczenie zakaz polowania zbiorowego
autor Roman Włodarz

Roman Włodarz

Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Podział obwodów łowieckich

Co zalicza się do obwodu łowieckiego?

Przez moje pola przebiega granica pomiędzy obszarem włączonym i wyłączonym z obwodu łowieckiego. Do kogo mam więc zgłaszać szkody łowieckie? Co zalicza się do obwodu łowieckiego? – pyta redakcję Agrarlex Zbigniew M. spod Jeleniej Góry. 

czytaj więcej
Prawo łowieckie

Żądanie zakazu polowania – porada od Agrarlex

Stop! Nie chcę już więcej, by na moim terenie polowali myśliwi. Robią więcej szkód, niż zwierzyna, której mają pilnować – i takie głosy spływają do redakcji Agrarlex. A zatem, jak przygotować zakaz polowania na swym gruncie?

czytaj więcej
Prawo łowieckie

Szkody łowieckie i myśliwi: jakie są prawa rolnika?

Jakie właściwie mam prawa jako rolnik w zakresie szkód łowieckich i gospodarki łowieckiej, która poprzez koło dokonuje się na moich polach? Trudno jednak nazwać to gospodarką, a raczej wesołą zabawą chłopców w myśliwych – gorzko zauważa rolnik spod Raciborza, pisząc do redakcji Agrarlex.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.agrarlex.pl jest zabronione.