Pożyczka w gospodarstwie: spisz umowę
r e k l a m a
Partnerzy portalu
WAŻNE
Jak rozwiązać umowę dzierżawy obwodu łowieckiego?Już dłużej nie wytrzymam z arogancją myśliwych z naszego koła łowieckiego. Zamiast współpracy i dbałości o odstrzał zwierzyny, myśliwi urządzają sobie podchody na moich polach i libacje. A stada jeleni i tabuny dzików tratują moją pszenicę i rzepak. Jak doprowadzić do rozwiązania koła łowieckiego – pyta redakcję Agrarlex rolnik spod Raciborza.

Pożyczka w gospodarstwie: spisz umowę

17.01.2021autor: Mikołaj Pomin

Moi dziadkowie chcą pożyczyć mi 150 tys. zł na kupno ziemi, abym mógł założyć moje własne gospodarstwo. Powiedzieli, że sam mam rozpoznać sprawę zabezpieczenia tej pożyczki. Czy mam ją przyjąć za pokwitowaniem? Czy muszę zapłacić podatek? – pyta Agrarlex młody rolnik spod Lublina. 

Z artykułu dowiesz się

 • Dlaczego warto sporządzać umowę pożyczki w wersji pisemnej?
 • Czy można zgodzić się na udzielenie pożyczki, a następnie z tego się wycofać?
 • Kiedy możesz żądać zwrotu pożyczki?
 • Co grozi za niezgłoszenie pożyczki fiskusowi?
Pożyczkę może udzielić osoba fizyczna (ktoś z rodziny czy znajomych) bądź też osoba prawna (firma pożyczkowa, bank itp.). 

Czym jest pożyczka?

Przez umowę pożyczki  dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzecz, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę rzecz w tym samym gatunku i w tej samej jakości.
Pożyczyć możesz traktor, samochód, przyczepę albo 5 ton jęczmienia. Pożyczyć możesz też pieniądze w każdej walucie.

Pożyczka: ustnie tylko do 1000 zł

Umowę pożyczki można zawrzeć również ustnie, ale jeżeli jej wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.
 • Zaleca się jednak, by umowa pożyczki została spisana. Forma pisemna służyć będzie bowiem nie tylko pożyczkodawcy, ale i pożyczkobiorcy.  
 • Umowa pożyczki powinna przede wszystkim określać jej przedmiot, przykładowo: kwotę pieniędzy czy opis pożyczanych rzeczy. 
 • Warto zaznaczyć termin zwrotu pożyczki, bądź też czas, w jakim pożyczkodawca będzie mógł żądać zwrotu. 
 • Umowa pożyczki nie jest umową odpłatną. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by strony wprowadziły do niej elementy odpłatności, np. poprzez oprocentowanie pożyczki. Oprocentowanie można ustalić w skali roku, miesiąca czy w odniesieniu do innych terminów (dni, tygodni). 

Zwrot pożyczki

r e k l a m a
Zwrot pożyczki powinien nastąpić w taki sposób, jaki to wynika z umowy zawartej między stronami. Najczęściej jest to zwrot tej samej ilości pieniędzy albo tej samej rzeczy. Możliwa jest też taka konstrukcja zwrotu pożyczki, gdzie w celu wywiązania się ze zobowiązania pożyczkobiorca zwróci inną rzecz (np. nieruchomość). 

Pożyczyć, czy nie pożyczyć?

Uwaga, Kodeks cywilny (kc) pozwala nam uniknąć kłopotów z pożyczką. Pożyczkodawca może odmówić pomocy, jeżeli zwrot pożyczki jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego drugiej strony. 
Uprawnienie to nie przysługuje dającemu pożyczkę, jeżeli w chwili zawarcia umowy o złym stanie majątkowym drugiej strony wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć. 
Po drugie, roszczenie pożyczkobiorcy o wydanie przedmiotu pożyczki przedawnia się z upływem sześciu miesięcy od chwili, gdy przedmiot miał być wydany (art. 722 kc).
Przykład: Zgodziłeś się pomóc sąsiadowi, spisaliście umowę pożyczki na dostawę 30 t żyta. Ale gdy dowiedziałeś się o kłopotach alkoholowych sąsiada i jego rozwodzie z żoną, swego ziarna mu nie wydałeś.
Uwaga: jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę. 
Jeśli więc masz umowę spisaną na papierze, masz do czego się odwołać. W razie dużej zwłoki – możesz iść do sądu. 

Nie zapomnij o fiskusie!

W gospodarstwach często rodzice czy dziadkowie pożyczają pieniądze zstępnym, np. na kupno ziemi czy maszyn. Co do zasady, takie pożyczki zwolnione są od podatku. Spełniać muszą jednak pewne warunki. Są to tylko pożyczki:
 • udzielone w formie pieniężnej;
 • wyłącznie gdy stronami są małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha. 
Kolejne warunki, jakie należy spełnić formalnie przy pożyczce to: 
 • złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania pożyczki;
 • obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – obowiązek ten powstaje z chwilą zawarcia umowy pożyczki bądź wypłacie kolejnych transz;
 • pożyczka zawarta w formie aktu notarialnego nie wymaga składania deklaracji do fiskusa;
 • udokumentować otrzymanie pieniędzy wydrukiem z rachunku bankowego lub przekazem pocztowym.
 • udzielenie pożyczki jest opodatkowane i wynosi 0,5% pożyczki. 
Niedochowanie tych obowiązków skutkować może naliczeniem podatku wynoszącego 20% od kwoty pożyczki, jeśli fiskus się o niej dowie. A dowiedzieć się może, jeśli wystąpisz do sądu, jeśli dłużnik będzie zwlekał z oddaniem długu.
Adw. Mikołaj Pomin
Podstawa prawna:
Ustawa Kodeks cywilny
Ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej.
Fot. Pixabay

autor Mikołaj Pomin

Mikołaj Pomin

Kancelaria Adwokacka Mikołaj Pomin

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Fotowoltaika

Fotowoltaika w rolnictwie – zapraszamy na webinarium

24. lutego o godz. 10:00 zapraszamy na webinarium poświęcone fotowoltaice w rolnictwie. W panelu prawnym będziemy rozmawiać o tym, jak powinna być prawidłowo skonstruowana umowa dzierżawy dla instalacji PV. Seminarium organizujemy wspólnie z redakcjami top agrar Polska i Tygodnika Poradnika Rolniczego.

czytaj więcej
Fotowoltaika

Fotowotaika lub wiatraki na gruncie: analizuj umowę dzierżawy

Agrarlex ostrzega: umowy firm budujących elektrownie wiatrowe czy słoneczne na gruntach rolnych są z reguły bardzo dobrze przygotowane. Pilnują interesów inwestora, nie rolnika.

czytaj więcej
Przepisy prawne

Producent rolny – przydatna definicja

Producent rolny to ważne określenie prawne, które podkreśla pozycję rolnika. Redakcja Agrarlex podkreśla, że zwłaszcza w zawieraniu kontraktów, a konkretnie umowy kontraktacji. 

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.agrarlex.pl jest zabronione.