Kiedy rolnikowi przysługuje ulga inwestycyjna?
r e k l a m a
Partnerzy portalu
WAŻNE
Jak rozwiązać umowę dzierżawy obwodu łowieckiego?Już dłużej nie wytrzymam z arogancją myśliwych z naszego koła łowieckiego. Zamiast współpracy i dbałości o odstrzał zwierzyny, myśliwi urządzają sobie podchody na moich polach i libacje. A stada jeleni i tabuny dzików tratują moją pszenicę i rzepak. Jak doprowadzić do rozwiązania koła łowieckiego – pyta redakcję Agrarlex rolnik spod Raciborza.

Kiedy rolnikowi przysługuje ulga inwestycyjna?

26.05.2020autor: Alicja Moroz

Chcę kupić od brata 7 ha ziemi. Dzięki temu powiększymy z żoną posiadane już gospodarstwo do 26 ha. Czy będzie mi przysługiwać ulga w podatku rolnym?

Z artykułu dowiesz się

  • Kiedy rolniki może skorzystać z ulgi inwestycyjnej?
  • Czy każde nabycie gruntów uprawnia do zwolnienia z podatku?
  • Na jaki okres działa zwolnienie z podatku?

Zakup gruntów od rodzeństwa, a ulga w podatku rolnym

Przy zakupie ziemi od brata nabędzie Pan prawo do ulgi w podatku rolnym na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 5 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
Zgodnie z pierwszym z wymienionych przepisów, zwalnia się od podatku rolnego m.in. grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nabyte w drodze umowy sprzedaży.

Kiedy rolniki może skorzystać z ulgi inwestycyjnej?

Aby podatnik mógł skorzystać z tego zwolnienia, muszą być zatem spełnione trzy przesłanki:
  • cel, dla którego podatnik nabył grunt (utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego),
  • powierzchnia nowo utworzonego lub powiększonego gospodarstwa nieprzekraczająca 100 ha,
  • sposób nabycia.

Nie każde nabycie gruntów stanowi podstawę do zwolnienia

r e k l a m a
Z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że warunkiem uzyskania zwolnienia nie jest każde nabycie, ale jedynie w drodze umowy sprzedaży. Tak orzekł m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 29 lipca 2008 r. (sygn. akt: II FSK 1606/07).

Ustawa o podatku rolnym nie definiuje pojęcia sprzedaży, dlatego konieczne jest odwołanie się do przepisów Kodeksu cywilnego. 
W myśl art. 535 § 1 k.c., przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Tak więc nabycie gruntów np. na podstawie umowy darowizny, zamiany lub na licytacji nie uprawnia do ulgi w podatku rolnym.
autor Alicja Moroz

Alicja Moroz

Alicja Moroz, prawnik redakcyjny w Tygodniku Poradniku Rolniczym

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Ulgi podatkowe

Żona rolnika odlicza ulgi na dzieci

Mąż prowadzi gospodarstwo rolne. Ja natomiast od lutego ubiegłego roku pracuję w prywatnej firmie. Posiadamy dwoje małoletnich dzieci. Czy mogę skorzystać z ulgi na dzieci, rozliczając PIT za ubiegły rok? Jakie są zasady jej udzielania?

czytaj więcej
Ulgi podatkowe

Ulga na powiększenie gospodarstwa

Dzierżawca gruntu w końcu kupił ziemię, którą dzierżawił. Rolnik chciał skorzystać z preferencji podatkowej. W urzędzie jednak usłyszał, że zwolnienie i ulga mu się nie należą, gdyż nabył grunty, które posiadał w dzierżawie.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.agrarlex.pl jest zabronione.