Ulga na powiększenie gospodarstwa
r e k l a m a
Partnerzy portalu
WAŻNE
Jak rozwiązać umowę dzierżawy obwodu łowieckiego?Już dłużej nie wytrzymam z arogancją myśliwych z naszego koła łowieckiego. Zamiast współpracy i dbałości o odstrzał zwierzyny, myśliwi urządzają sobie podchody na moich polach i libacje. A stada jeleni i tabuny dzików tratują moją pszenicę i rzepak. Jak doprowadzić do rozwiązania koła łowieckiego – pyta redakcję Agrarlex rolnik spod Raciborza.

Ulga na powiększenie gospodarstwa

24.03.2020autor: dr Aneta Suchoń

Dzierżawca gruntu w końcu kupił ziemię, którą dzierżawił. Rolnik chciał skorzystać z preferencji podatkowej. W urzędzie jednak usłyszał, że zwolnienie i ulga mu się nie należą, gdyż nabył grunty, które posiadał w dzierżawie.

Z artykułu dowiesz się

  • Kiedy następuje zwolnienie z podatku rolnego?
  • Nabycie gruntów na własność a preferencje podatkowe
  • Kto może ubiegać się o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym?
W ubiegłym miesiącu kupiłem grunty rolne, które dzierżawiłem 5 lat od sąsiada. Nie zastosowano w tym przypadku ulgi w podatku rolnym. Skoro nie było preferencji podatkowej, stwierdziłem, że teraz mogę z niej skorzystać. W urzędzie gminy powiedziano mi jednak, że zwolnienie i ulga się nie należą, gdyż nabyłem grunty, które mam w dzierżawie. Sąsiad, który dzierżawi grunty od KOWR, mógł skorzystać ze zwolnienia i ulgi, a ja nie. Dlaczego?

Kiedy następuje zwolnienie z podatku rolnego?

Według ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, zwalnia się od tego podatku grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:
  • będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
  • będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
  • wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie.

Nabycie gruntów na własność a preferencje podatkowe

r e k l a m a
Za trwałe zagospodarowanie uważa się objęcie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie na okres nie krótszy niż 10 lat. Nie ma zatem możliwości skorzystania z preferencji podatkowej w przypadku dzierżawy gruntów prywatnych. Zatem w pełni uzasadnione byłoby skorzystanie przez dzierżawcę gruntów prywatnych z preferencji podatkowej po nabyciu ich na własność. Okazuje się, że większość gmin przyjmuje jednak inną interpretację. Związane jest to z orzecznictwem sądu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z dnia 31 lipca 2014 r. (sygn. akt: I SA/Ol 361/14) orzekł, że jeżeli grunty rolne w momencie ich nabycia były w posiadaniu (dzierżawie, trwałym zagospodarowaniu) nabywcy, nie ma podstaw do stosowania zwolnienia z podatku rolnego. Wchodzą one w skład gospodarstwa rolnego i ich nabycie nie powoduje ani powiększenia tego gospodarstwa, ani jego utworzenia. Zdaniem sądu zmiana tytułu prawnego z dzierżawy na prawo własności nie może spowodować, iż grunty te wejdą w skład gospodarstwa rolnego, skoro już wcześniej w taki sposób były traktowane.

Wniosek o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym

Jednocześnie należy podkreślić, że orzeczenia sądowe nie są wiążące w innych sprawach, a postępowanie odwoławcze od decyzji podatkowej jest bezpłatne. Zatem proponuję złożyć wniosek o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym na powiększenie gospodarstwa rolnego z tytułu nabycia gruntów rolnych. Proszę zaakcentować w nim, że jako dzierżawca nie korzystał Pan z tej ulgi, a zatem zasadna i zgodna z zasadą równości byłaby możliwość skorzystania z tej preferencji podatkowej.

prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń


Artykuł ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym.
fot. Pixabay
autor dr Aneta Suchoń

dr Aneta Suchoń

Dr hab. Aneta Suchoń, prof. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Prawa i Administracji. Blisko współpracuje z Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym.

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Gospodarstwo

Zmniejszenie gospodarstwa do 300 ha

Czy w przetargu na dzierżawę może uczestniczyć osoba, która krótko przed jego zorganizowaniem darowała członkowi bliskiej rodziny grunty i w ten sposób zmniejszyła swoje gospodarstwo poniżej 300 ha? Co w takiej sytuacji z osobistym prowadzeniem gospodarstwa przez 5 lat?

czytaj więcej
Ulgi podatkowe

Kiedy rolnikowi przysługuje ulga inwestycyjna?

Chcę kupić od brata 7 ha ziemi. Dzięki temu powiększymy z żoną posiadane już gospodarstwo do 26 ha. Czy będzie mi przysługiwać ulga w podatku rolnym?

czytaj więcej
Ulgi podatkowe

Żona rolnika odlicza ulgi na dzieci

Mąż prowadzi gospodarstwo rolne. Ja natomiast od lutego ubiegłego roku pracuję w prywatnej firmie. Posiadamy dwoje małoletnich dzieci. Czy mogę skorzystać z ulgi na dzieci, rozliczając PIT za ubiegły rok? Jakie są zasady jej udzielania?

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.agrarlex.pl jest zabronione.