r e k l a m a
Partner portalu
powrót
Ochrona bioróżnorodności, czyli Smart Villages w rolnictwie

Ochrona bioróżnorodności, czyli Smart Villages w rolnictwie

Według niektórych badań, rolnictwo wywiera znaczący wpływ na środowisko. Jest przede wszystkim emitentem gazów cieplarnianych, zużywa i negatywnie oddziałuje na wody powierzchniowe i podziemne, glebę czy powietrze.

Artykuł opublikowany dzięki uprzejmości TPR

Przeczytaj cały artykuł na www.tygodnik-rolniczy.pl
r e k l a m a
r e k l a m a
r e k l a m a

Polecane z TPR